Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ 6 ΕΤΩΝ (1967-1973) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 37 ΕΤΩΝ (1974-2011)ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επιστολή κ.Κων/νου Πλεύρη
Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή του κ.Κωνσταντίνου Πλεύρη στην εφημερίδα Ελληνικό Σάλπισμα, όπως έφτασε στα χέρια μας :
Μετά από χρόνια και μετά από όσα ψεύδη έχουν ακουσθεί και δημοσιευτεί δια την 21ην Απριλίου 1967,δημοσιεύομεν κατωτέρω χρησίμους συγκρίσεις, που είχε την καλωσύνη να μας παρουσιάσει ο κύριος Πλεύρης :
Γράφει ο κ.Πλεύρης :
H επέτειος της 21ης Απριλίου μας δίνει την ευκαιρία να κάνωμεν συγκρίσεις μεταξύ έξι ετών (1967-1973) διακυβερνήσεως της χώρας από τον Συνταγματάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον και 37 ετών (1974-2011) διακυβερνήσεως της χώρας από τους πολιτικάντηδες των κομμάτων.
Επί της 21ης Απριλίου :
 1. Εκυβέρνησαν την Ελλάδα Αξιωματικοί πολυπαρασημοφορημένοι,στα πεδία των μαχών όπου συνεχώς επολέμουν υπέρ της Πατρίδος από το 1940-1949.
2.    Η εγκληματικότης είχε εκμηδενιστεί. Αι περισσότεραι φυλακαί είχαν υψώσει λευκήν σημαίαν, που εσήμαινε ότι ουδείς εκρατείτο.
3.    Δεν υπήρχε δημόσιο χρέος.
4.    Δεν υπήρχε έλλειμα στους προυπολογισμούς.
5.    Αι Ενοπλαι Δυνάμεις ήταν πανίσχυροι , εξωπλισμένοι με πολλά σύγχρονα όπλα που εξησφάλιζαν υπεροπλίαν έναντι της Τουρκίας.
6.    Δεν υπήρχε πρόβλημα μεταναστων.
7.    Τα ναρκωτικά είχαν εξαφανισθεί.
8.    Το κράτος ήτο άριστα ωργανωμένον.
9.    Ανεπτύχθη στο έπαρκον ο αθλητισμός
10.  Πλήθος επενδύσεων είχε πραγματοποιηθεί.
11.   Είχε ολοκληρωθεί ο εκβιομηχανισμός της Ελλάδος.
12.   Επεβλήθη πλήρης οικονομική σταθερότης και ανάπτυξις , ώστε η Ελλάδα ετιμήθη με το βραβείον του ΟΟΣΑ.
13.   Η ανεργία ήτο ανύπαρκτος.
14.  Όλαι αι δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ήτο κερδοφόρες.
15.  Εχαρίσθησαν όλα τα αγροτικά χρέη.
16.  Υπερεχρηματοδοτήθη η Εθνική Παιδεία.
17.  Διεδόθησαν τα ιδανικά ,παιδεία, εργασία, δηλαδή υπήρχε μέλλον.
18.  Επεκράτει στην κοινωνία η απόλυτος ασφάλεια.
19.  Η νεολαία είχε ιδανικά , παιδεία, εργασία , δηλαδή μέλλον.
20. Το κράτος είχε κύρος και γόητρον στο εξωτερικον.
 
Επί της Δημοκρατίας :
 
Εάν γνωρίζετε την κατάσταση θα συνοψίσωμεν μερικά από τα καταρθώματα (!) των εξουσιαστών μας.
 1. Κυβερνούν την Ελλάδα πολιτικάντηδες άεργοι,κηφήνες, καταχρασταί του δημοσίου χρήματος, κοινοί ψεύται.
 2. Η εγληματικόττης είναι ανεξέλεγκτη.
 3. Το δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ.Ουδείς λέγει που πήγαν τα χρήματα.
 4. Το έλλειμα, κατέστη και αυτό ανεξέλεγκτον.
 5. Αι Ένοπλαι Δυνάμεις της χώρας εξασθενούν, διότι οι πολιτικάντηδες τας υποτιμουν,τας δυσφημούν και τας αποδυναμώνουν.
 6. Η μαζική εισβολή ξένων διαλύει την Ελληνική φυλή.
 7. Η Ελλάς έρχεται πρώτη εις θανάτους νέων από ναρωτικά.
 8. Το κράτος είναι ξέφραγο αμπέλι, αφού δεν ξέρει ακόμη πόσους υπαλλήλους έχει...
 9. Ο αθλητισμός υστερεί και εσταμάτησε η ανάπτυξις του που ήρχισε από την … Χούντα.
 10. Ουδεμία ξένη επένδυσις  γίνεται εις την Ελλάδα.
 11. Η εκβιομηχάνισις έπαυσε και μεγάλαι βιομηχανίαι έφυγαν από τη χώρα.
 12. Δεν υπάρχει οικονομική σταθερότης και το κράτος τελεί υπο την εποπτεία του ΟΟΣΑ.
 13. Η ανεργία φτάνει το 20 %.
 14. Ολαι αι δημόσίου ενδιαφέροντος  επιχειρήσεις είναι ζημιογόνοι, χρεωκοπημένοι.
 15. Οι αγρόται λόγω χρεών έχουν υποθηκεύσει όλην την γήν με ίνδυνο ξένοι να γίνουν κύριοι Ελληνικής γής.
 16. Η εθνική παιδεία έπαυσε να είναι εθνική και υποχρηματοδοτείται,ώστε κλείνουν  εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 17. Καταπολεμείται ο Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός δια του πολυπολιτισμού και του αφελληνισμού.
 18. Δεν υπάρχει ασφάλεια στην κοινωνία.
 19. Η νεολαία έχει εγκαταλειφθεί και στερείται ιδεωδών,παιδείας και εργασίας.
 20. Το κράτος έχει διασυρθεί διεθνώς ως κράτος διεφθαρμένον που ετέθη υπο τον έλεγχο του Δ.Ν.Τ.
 
 
Καημένη Πατρίδα ποιοι σε κυβερνούν.
Καημένε Λαέ που τους ανέχεσαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: